ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:420

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:410

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:382

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:414

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:434

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:433

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการคลัง
     
 
นางสาวจินตนา พันจันลา
 
 
 ผู้อำนวยการส่วนคลัง
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายธงศักดิ์ สุทธิแพทย์
นางสาวศิริพร จันทสิงห์
นางสาววิจิตรา บุญเติม
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   
นางศิริพร ไชยสิงห์
   
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ